Ράμπες Φόρτωσης

fysounes3 Κατασκευασμένες από χάλυβα S + 7Γ πάχους 15 mm κατάλληλες για οξειδωτικά προϊόντα και μεγάλα φορτία.